...
Vrijblijvend advies

Levering door heel Nederland, met montage van de kozijnen binnen een straal van 40 km vanuit Wormerveer.

Project omschrijving

In 2023 hebben we een project succesvol afgerond waarbij we een 3 kozijnen hebben vervangen door een nieuwe kunststof kozijnen. Deze upgrade heeft gezorgd voor zowel een verbeterde functionaliteit als een frisse uitstraling. We zijn blij dat we hebben kunnen bijdragen aan het vernieuwen van de kozijnen en het verbeteren van het comfort en de uitstraling voor de bewoners.

Previous slide
Next slide

Voordelen Rebu kozijnen

3 kozijnen vervangen met Triple glas. Geweldig resultaat! 😎😎✨👍🏻 dank

Tom Niel

Tevreden klant

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.