...
Vrijblijvend advies

Levering door heel Nederland, met montage van de kozijnen binnen een straal van 40 km vanuit Wormerveer.

Project omschrijving

In 2023 hebben we een project voltooid waarbij we de voorkant van een woning een opfrisbeurt hebben gegeven door het plaatsen van nieuwe kunststof kozijnen en een voordeur. Deze vernieuwing omvatte zowel de raamkozijnen als de voordeur, wat heeft bijgedragen aan een modernere uitstraling en verbeterde functionaliteit. We zijn verheugd dat we hebben kunnen bijdragen aan het vernieuwen van de voorkant van deze woning en het creëren van een frisse, aantrekkelijke uitstraling.

Previous slide
Next slide

Voordelen Rebu kozijnen

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.